Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Terje Garnås
dc.date.accessioned2008-12-18T12:12:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174736
dc.descriptionMasteroppgave i Pedagogikken
dc.description.abstractEt overordnet mål i oppgaven er å belyse studentenes læring i den praktiske delen av Politihøgskolens treårige bachelorutdanning. Oppgaven søker å utrede hvordan vi kan forstå læring som en sosial og ikke utelukkende kognitiv prosess. Det gjennomgående temaet vil være at all læring er integrert inn i en historisk og sosial kontekst som gir struktur og mening for våre handlinger. Læring knyttes til det å "handle" i forhold til en sosial praksis. Oppgaven utfordrer det tradisjonelle, skolastiske paradigmet og søker etter en farbar vei til læring ved å bruke og tolke et utvidet kunnskapsbegrep. Teoriene som brukes i oppgaven er bl.a. hentet ut fra en situert tilnærming til læring: Det er et pedagogisk landskap som viser at læring er et komplekst begrep og at læring krever deltakelse i aktiviteter som forankres i sosial praksis. Gjennom refleksjon og å forhandle om mening oppstår læring. Interaksjon med andre bygger på gjensidighetsforhold hvor både mester og novise utvikler noe som har betydning; for produksjonen som sådan, men også for deltakernes egenutvikling. På denne bakgrunn søker også oppgaven å belyse den komplekse sammenhengen mellom læring, mening og identitet.en
dc.format.extent537541 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Lillehammeren
dc.subjectpedagogikken
dc.subjectPolitihøgskolenen
dc.subjectpraksisen
dc.subjectpraksisåren
dc.subjectlæringen
dc.subjectveiledningen
dc.subjectmesterlæreen
dc.subjectstudenteren
dc.subjectutdanningen
dc.subjectmasteroppgaveren
dc.titleHvordan oppleves praksisåret som læringsarena : kan man lære av- og i praksis?en
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel