• Effektivitet i operasjonelle team 

      Bråten, Ole Andre (Master thesis, 2009)
      Arbeide i grupper eller team er en mye benyttet arbeidsform. Effektiv arbeidsutførelse kan være avgjørende, spesielt i møte med krevende arbeidsoppgaver. Studiet tar utgangspunkt i operasjonelle team i en statlig organisasjon. ...