Show simple item record

dc.contributor.authorFredriksen, Steinar
dc.date.accessioned2013-01-23T07:58:59Z
dc.date.available2013-01-23T07:58:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174694
dc.descriptionDette er siste tekst-versjon av artikkelen, den kan inneholde ubetydelige forskjeller fra forlagets pdf-versjon.no_NO
dc.descriptionÅrgang på tidsskriftet skal være 53 ikke 52 (feil på forside pdf av artikkelen).
dc.description.abstractArtikkelen tar utgangspunkt i at straffeloven § 333 har en dobbelfunksjon, som både straffebud og inngrepshjemmel. Det gis en kort oversikt over innholdet i bestemmelsen, før det redegjøres for at dobbelfunksjonen ikke forelå da bestemmelsen ble vedtatt, idet det den gang var særskilt lovhjemmel for adgangen til å pålegge personer å oppgi sine personalia. Det omtales deretter at § 333 er utformet på en måte som gjør at den som inngrepshjemmel betraktet, ikke fullt ut kan anses å oppfylle legalitetsprinsippets klarhetskrav. Det undersøkes om politiloven § 7 kan tjene som alternativt hjemmelsgrunnlag for pålegg om å oppgi personalia, men det konkluderes med at denne ikke er egnet til å erstatte straffeloven § 333. Avslutningsvis fremmes det forslag til en ny, separat påleggshjemmel som inntas i politiloven, og til omformulering av straffebudet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetno_NO
dc.subjectstrafferettno_NO
dc.subjectforvaltningsrettno_NO
dc.subjectpolitirettno_NO
dc.subjectlegalitetsprinsippetno_NO
dc.subjectpersonaliano_NO
dc.titleOm straffeloven § 333 og politiets hjemmel for å kreve opplysninger om personaliano_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber21-37no_NO
dc.source.volume53no_NO
dc.source.journalLov og rettno_NO
dc.source.issue1no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record