Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolmboe, Morten
dc.contributor.authorJahre, Hans Petter
dc.date.accessioned2012-01-20T09:00:34Z
dc.date.available2012-01-20T09:00:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0024-6980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174650
dc.descriptionDette er siste tekst-versjon av artikkelen, den kan inneholde ubetydelige forskjeller fra forlagets pdf-versjon.
dc.description.abstractI protokoll 7 artikkel 4 til Den europeiske menneskerettskonvensjon er det fastsatt et forbud mot gjentatt straffeforfølgning – ofte kalt ”dobbeltstraff”. Siden årtusenskiftet har Høyesterett behandlet en rekke saker om dette temaet. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at en sak skal avvises, og bestemmelsen reiser vanskelige spørsmål. Denne artikkelen gir en oversikt over regelen slik den er tolket i Menneskerettsdomstolens og Høyesteretts praksis, og gjennomgår tidligere høyesterettspraksis i lys av EMDs storkammerdom i Zolotukhin-saken.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstraffeprosessno_NO
dc.subjectrettskraftno_NO
dc.subjectEMKno_NO
dc.subjectmenneskerettigheterno_NO
dc.subjectgjentatt straffeforfølgingno_NO
dc.titleDobbeltstraff er ikke enkelt : gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 : en oppdateringno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber191-212no_NO
dc.source.journalLov og rettno_NO
dc.source.issue4no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel