Show simple item record

dc.contributor.authorGundhus, Helene Oppen
dc.date.accessioned2010-01-11T10:34:27Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationGundhus, Helene Oppen (2007). Suksesskriterier for godt politiarbeid. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 94(2), 160-176en
dc.identifier.issn0029-1528
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174582
dc.description.abstractGodt politiarbeid kan forstås som at politiet vektlegger problemløsning, samarbeid og framtidsrettede strategier framfor straffende, reaktive og tilbakeskuende. I artikkelen argumenterer forfatteren for at hva som forstås som godt politiarbeid bør diskuteres i forhold til endringer i organisering av offentlig og privat polisiær virksomhet. Slike endringer har for det første ført til en fragmentering av politiarbeid, noe som kan bidra til både et urettferdig og ineffektivt polisiært arbeid. For det andre har det ført til en spredning av politiarbeid, noe som kan fremme et maksimalt sikkerhetssamfunn. For å unngå at offentlig politi griper inn i potensielle lovbrudd på en måte som reduserer borgernes frihet og rettigheter, argumenteres det for et politi som reflekterer over mulige negative og skadelige konsekvenser av proaktiv polisær virksomhet. Dersom tendenser som peker mot et maksimalt sikkerhetssamfunn ikke blir tatt på alvor, kan det oppstå to problemer. For det første kan en ubegrenset promotering av sikkerhet bidra til for sterk politikontroll. For det andre kan kravet om økt effektivitet tilrettelegge for et repressivt politiarbeid som undergraver offentlige friheter. Avslutningsvis argumenteres det for et optimalt politiarbeid som omfavner mangfoldet i politiet, og etterstreber en balanse mellom det å fremme sikkerhet og andre samfunnsmessige mål.en
dc.format.extent287575 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherDe Nordiske Kriminalistforeningeren
dc.subjectpolisiær virksomheten
dc.subjectforebyggingen
dc.subjectkriminaliteten
dc.subjectrisikosamfunnen
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.subjectpolitiarbeiden
dc.subjectkvaliteten
dc.subjectpolitien
dc.titleSuksesskriterier for godt politiarbeiden
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.source.pagenumber160-176en
dc.source.volume94en
dc.source.journalNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskaben
dc.source.issue2en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record