• Utdanning : et rasjonelt valg? 

      Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2009)
      Rasjonell aktør-teori fremstår i dag som den dominerende teorien for å forklare sosial ulikhet i utdanningsvalg. Men har vi egentlig tilstrekkelig empirisk grunnlag for denne teorien? Denne artikkelen gir en oversikt over ...