• Opportunitetsprinsippet i politiretten 

      Rønning, Hild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Opportunitetsprinsippet åpner for at politiet selv kan bestemme om, og i så fall på hvilken måte, en tjenestehandling utføres når de rettslige forutsetninger for handlingen er oppfylt (Auglend & Mæland, 2016, s. 657). ...