• Det normalvitenskapelige politiblikket 

      Paulsen, Jen Erik; Frogner, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne artikkelen undersøker vi politiblikket ut fra en epistemologisk vinkling. Blikket tenkes i utgangspunktet som en detektor som ser etter visse tegn (avvik) ved personer, handlinger og situasjoner i forhold til ...