• Fortellinger, småprat og kunnskapsdeling i politiet 

   Glomseth, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Politiet er en kunnskapsorganisasjon. Kunnskap er en viktig innsatsfaktor for å analysere kriminalitet, vurdere aktuelle tiltak og evaluere sammenhenger mellom oppgaver og tiltak samt resultater og effekter av tiltak ...
  • Innenfor eller utenfor?: En studie av varslingens ettervirkninger blant personer med varslererfaring i og utenfor arbeidslivet 

   Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge; Nielsen, Morten Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Varsling er når en ansatt sier ifra om kritikkverdige handlinger på arbeidsplassen til noen som er i stand til å gjøre noe med det. Studier gjennomført i rene varslerutvalg finner at andelen av ansatte som opplever negative ...
  • Organisasjonskulturen i politiets beredskapstropp 

   Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot sabotasje, terror, gisselsituasjoner, vanskelige væpnede oppdrag og organisert kriminalitet. Den er en del av ordensseksjonen ved Oslo politidistrikt. Denne operative ...
  • Politiet : når endring møter kultur, en krevende lederutfordring 

   Glomseth, Rune; Aaserud, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   22. julikommisjonens rapport har skapt et kraftig eksternt og internt endringstrykk mot politiet. Rapporten anbefaler særlig å arbeide systematisk med utviklingen av grunnleggende holdninger og kultur i politiet opp mot ...
  • Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen 

   Bjørkelo, Brita; Gundhus, Helene O.I. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Reformer i offentlig forvaltning tar ofte utgangspunkt i å endre atferd via formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og rutiner (Røvik, 2007). Likevel viser forskning at formell struktur og faktisk atferd i organisasjonen ...