• Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
   Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...
  • Normaliseringen av det unormale : utvidelsen i bruk av utradisjonelle politimetoder 

   Larsson, Paul (Journal article, 2014)
   This article deals with some aspects concerning the use of police methods known under many names. These methods is often said to be new, even if most of them have a long history, as untraditional or extraordinary, hidden, ...
  • Å danse med djevelen: Utradisjonelle politimetoder i narkotikafeltet 

   Larsson, Paul (Nsfks 56. forskerseminar;, Conference object; Journal article, 2014)
   Artikkelen tar for seg utviklingen innen bruk av politimetoder i narkotikafeltet de siste tiårene. Med politimetoder kan man mene både etterforsknings-, etterretnings- og forebyggende metoder. Her vil vi hovedsakelig ta ...
  • Nærpolitireformen: En språkreform? 

   Ellefsen, Birgitte (Journal article, 2015)
   Politiet skal reformeres. I ordet «reform» ligger en lovnad om noe nytt, en omdanning eller forandring til noe bedre. Hva er nytt ved Nærpolitireformen?
  • Politistrategier mot narkotika 

   Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries;, Journal article, 2015)
   Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...
  • Ytring: bøtesoning - fører den til ny kriminalitet? 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
   Når noen over 18 år får en bot, skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff – fra 1 til 120 dager – som skal sones hvis boten ikke betales (straffeloven § 55). Dette gjelder enten grunnlaget for boten er en dom, et ...
  • Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring 

   Bjørkelo, Brita; Dahl, Olav (Journal article, 2016)
  • Utmåling og gjennomføring av straff: Utvalgte artikler fra tre festskrifter 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
   I 2015 og 2016 ble det utgitt flere festskrifter og jubileumsskrifter. Dette heftet av Tidsskrift for strafferett inneholder utvalgte artikler som er konsentrert om utmåling eller gjennomføring av straff: (1)Lov, ...
  • Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2016)
   Studien er en del av en pågående doktorgradsstudie i kriminologi om avdekking og etterforsking av handel med truede arter i Norge og Uganda, med særlig vekt på konvensjonen om internasjonal handel med utrydningstruede arter ...
  • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
   En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
  • Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: En straffereaksjon som krever samarbeid 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2017)
   I 2014 fikk vi nye straffereaksjoner rettet spesielt mot ungdom: ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Innholdet av reaksjonen fastsettes i et ungdomsstormøte der konfliktrådet og en rekke andre aktører sammen med lovbryteren ...
  • Politiarbeid på stedet: Styrker og svakheter 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article, 2018)
   Denne artikkelen består av tre deler. Den første delen behandler begrepet «politiarbeid på stedet» (PPS), bakgrunnen for etableringen av arbeidsmetoden PPS, og forankringen av denne. Deretter redegjøres for hva som er ...
  • «Krig mot krypskyttere»: En desperat og kontraproduktiv strategi 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2018)
   «Krig» har blitt en vanlig metafor for bekjempelse av naturkriminalitet i Afrika. Lovbruddene knyttes til organisert kriminalitet, terrorisme og nasjonal sikkerhet, noe som brukes for å legitimere strenge repressive tiltak ...
  • Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

   Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
   Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...
  • Hva er organisasjonskultur, og hvorfor bry seg med den? 

   Glomseth, Rune (Journal article, 2019)
   Organisasjonskultur er et viktig tema for praktisk organisasjonsforståelse og utøvelse av lederskap. Det er også et viktig tema innenfor forskning og utdanning i organisasjons- og ledelsesteori. Kultur har betydning for ...
  • På nett med lederopplæring 

   Holm, Ragnhild; Nymo, Kirsti (Journal article, 2019)
  • Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier? 

   Bjerknes, Ole Thomas (Journal article, 2019)
   Hvor mye skal mistenkte vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?
  • Faglig frihet for teoretikere og praktikere 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
   Hvorfor har vi faglig frihet ved universiteter og høyskoler? For å sikre høy kvalitet. Da kan det ikke være andre regler for profesjonsutdanninger enn for mer teoretiske fag. I artikkelen drøftes hensynene bak faglig frihet, ...
  • Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2018 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
   Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts avgjørelser i saker om materiell strafferett i 2018. Formålet med artikkelen er ikke å nevne alle avgjørelsene, men å se hen til generelle trekk.
  • Generalistens rolle i etterretningsstyrt politiarbeid 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2019)
   I denne artikkelen tar vi for oss en viktig funksjon i den norske Nærpolitireformen, nemlig «etterretning». Vi forklarer her hva etterretningsstyrt politiarbeid er, og hvordan det er tenkt operasjonalisert i Norge gjennom ...