• Er proformaekteskap menneskesmugling? 

      Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2006)
      Problemstillingen i artikkelen er om en norsk borger som mot betaling gifter seg med en utlending med det formål å skaffe vedkommende opphold i Norge, kan straffes etter ”menneskesmuglingsbestemmelsen” i utlendingsloven § ...