• Faglig frihet for teoretikere og praktikere 

      Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
      Hvorfor har vi faglig frihet ved universiteter og høyskoler? For å sikre høy kvalitet. Da kan det ikke være andre regler for profesjonsutdanninger enn for mer teoretiske fag. I artikkelen drøftes hensynene bak faglig frihet, ...