• Førstegangsledelse og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Glomseth, Rune; Aaserud, Terje; Holm, Ragnhild (Journal article, 2012)
   Politihøgskolen utdanner stadig nye lederkandidater der målsettingen er «å gi potensielle søkere til framtidige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten en grunnleggende innføring i ledelsesfaget og bidra til bedre ...
  • Menn ute, kvinner inne?: Politistudenters karriereønsker 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article, 2013)
   Hvorfor har kvinner og menn ulike karriereløp i politiet? Til tross for at det er stadig flere kvinner i politiet, er de fremdeles underrepresentert i ledelse og i operativt arbeid.
  • Police students’ social background, attitudes and career plans 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Purpose: To compare the social background of Norwegian and Swedish police students. Are there differences in the students’ social background, and if so, are such differences reflected in different attitudes and career plans ...
  • Promotion aspirations among male and female police students 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Halrynjo, Sigtona (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   A long research tradition has documented gender differences in career choices and outcomes in several professions, including the police. However, there is debate about whether such differences reflect initial preferences, ...