• Laglöst land 

      Gundhus, Helene O.; Stålvik, Torolf (Journal article; Peer reviewed, 2004)
      Artikkelen tar utgangspunkt i boken "Laglöst land", redigert av Janne Flyghed og Magnus Hörnqvist. Spørsmål som drøftes er: Hvilken betydning gis lover og konvensjoner når målet er å jakte på terrorister? Hvilken innvirkning ...