• Problemorientert politiarbeid i teori og praksis 

      Knutsson, Johannes; Søvik, Knut-Erik (PHS Forskning, Research report, 2005)
      Rapporten retter seg mot dem som vil vite mer om filosofien bak det problemorienterte politiarbeidet. Formålet med arbeidsformen er å få et politiarbeid med en mer forebyggende innretning, og komme bort fra det vanlige ...