• Gjerningsmannsprofilering : mellom samfunnsvitenskap og politiarbeid 

   Runhovde, Siv (PHS Forskning, Research report, 2009)
   Gjerningsmannsprofilering er et hjelpemiddel i politietterforskning. Basert på analyser av en forbrytelse og et åsted, utarbeides beskrivelser av en sannsynlig gjerningsperson. At handling gjenspeiler personlighet er en ...
  • Hvitt eller bredt? : rekruttering av minoritetsstudenter til Politihøgskolen 

   Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar; Runhovde, Siv (PHS Forskning, Research report, 2008)
   Mangfold i politiet handler om deltakelse og legitimitet, men også om verdiskaping og ressursutnyttelse. Det er et mål at politietaten har ansatte med ulik bakgrunn, slik at etaten i større grad reflekterer det samfunnet ...