• Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010 

   Myklebust, Trond (red.); Thomassen, Gunnar (red.) (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Formålet med årets konferanse er å rette et analytisk søkelys på de metodene politiet benytter for å løse de mangfoldige oppgavene og utfordringene de blir stilt overfor. Som tittelen på konferansen antyder ble det ikke ...
  • Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter 

   Larsson, Paul (red.); Myklebust, Trond (red.) (PHS Forskning, Research report, 2004)
   Rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2004, som hadde "Organisert og økonomisk kriminalitet - myter og realiteter" som tema. Bidragene i rapporten gir et nøkternt bilde av den organiserte ...