• Tegn, tillit og troverdighet: om rettssikkerhet for døve og hørselshemmede 

      Olsen, Terje; Mjøen, Odd Morten; Rønning, Hild; Kermit, Patrick (NF-rapport, Report, 2010)
      Studien omhandler sentrale aspekter ved rettssituasjonen for døve og hørselshemmede innen dagens strafferettspleie. Fokuset er rettet mot omfang av kontakten med strafferettsapparatet, organisering og praktisering av tolking ...