• Politiets bruk av skytevåpen i Norden 

   Knutsson, Johannes (red.) (Research report, 2005)
   Rapporten består av en samling avhandlinger om temaet "politiets bruk av skytevåpen". For fire av de nordiske landene - Danmark, Finland, Norge og Sverige - behandles to overordnede spørsmål: dels hvordan lovgivningen ...
  • Å forebygge vold i folkemasser 

   Knutsson, Johannes (red.); Madensen, Tamara D. (red.) (PHS Forskning, Research report, 2012)
   Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken ...