• Bruk av sjekklister i ledelse av større etterforskninger 

      Kammen, Terje (Master thesis, 2020)
      Denne studien ser på politiets behov og bruk av sjekklister ved ledelse av etterforskning. Avhandlingen bygger på litteraturstudier og kvalitative intervju av seks (N=6) politifaglige etterforskningsledere i Sør-Vest ...