• Evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet, som grunnlag for utvikling av ny kunnskap 

   Jonassen, Ketil (Master thesis, 2010)
   Bakgrunn for valg av problemstilling er først og fremst interessen for og utviklingen av det politioperative faget. Det oppleves og høres stadig om ekstraordinære hendelser som blir gjennomført og løst på en god måte. ...
  • Evaluering: Øvelse Tyr 2009 

   Jonassen, Ketil (Others, 2010)
   Øvelse Tyr gjennomføres hvert år i et politidistrikt. Høsten 2009 ble øvelsen gjennomført i Telemark politidistrikt. Politidirektoratet er ansvarlig for øvelsen som har til hensikt å øve kriseberedskapen i politidistriktet. ...
  • Evalueringsrapport: Øvelse Tyr 2010 

   Jonassen, Ketil; Rosø, Eirik (Others, 2011)
   Øvelse Tyr 2010 var en samvirke- og innsatsøvelse hvor taktisk, operativt og strategisk nivå i krisehåndteringen skulle øves. Øvelsen ble gjennomført i Midtre Hålogaland politidistrikt med hovedhendelse på Bjørnfjell og ...
  • Øvelse gjør mester : noen forslag til hvordan vi kan sikre systematisk og varig læring etter øvelser i etaten 

   Bjørkelo, Brita; Rosø, Eirik; Jonassen, Ketil (Journal article, 2013)
   Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse. Til tross for omfattende rammer, for-, underveis- og etterarbeid, tyder den siste evalueringen på at det fortsatt er et stykke vei å gå før vi har omsatt tidligere erfaringer ...