• Avsluttende studentevaluering i Bachelorutdanningen : avgangsstudenters vurdering av undervisning og utdanning ved Politihøgskolen, Kull 05–08 

   Hove, Kjersti (Report, 2010)
   Denne rapporten inneholder en oppsummering og enkle analyser av studenters evaluering av utdanningen ved slutten av studiet. Evalueringen bygger delvis på spørsmål hentet fra StudData, og en tilsvarende rapport fra HiO ( ...
  • Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
   Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...
  • Kompetansebehov hos nytilsatt politi 

   Hove, Kjersti (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This study considers the competencies that newly employed police recruits consider necessary for their work and compares them to the competencies actually acquired in the course of their formal education. The study is ...
  • Kunnskapsbasert erfaringslæring 

   Hove, Kjersti (Others, 2014)
   Politidirektoratet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet etablert et endringsprogram for politiet, i den hensikt å følge opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet har oppsummert 22. ...
  • Politiutdanning i Norge : fra konstabelkurs til bachelorutdanning 

   Hove, Kjersti (Others, 2012)
   I denne rapporten belyses polititjenestemennenes utdanningshistorie. Rapporten legger vekt på å beskrive den formelle utdanningen i lys av utviklingen i samfunnet og politirollen generelt samt høgere utdanning generelt. I ...
  • Studentevalueringen: B3 2014 

   Hove, Kjersti; Fekjær, Silje Bringsrud (Others, 2014)
   Hva mener studentene ved Politihøgskolen om utdanningen og den operative opplæringen? I denne rapporten undersøkes dette med utgangspunkt i en spørreskjemaundersøkelse av kullet som gikk ut fra PHS våren 2013. Resultatene ...