• [Anmeldelse av "Kriminalitet og magt"] 

   Gundhus, Helene Oppen (Others, 2006)
   Anmeldelse av Christian Borchs bok "Kriminalitet og magt : kriminalitetsopfattelser i det 20. århundrede".
  • Politikontroll og overvåking i endring 

   Gundhus, Helene Oppen (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Uavhengig av flyangrepet 11. september 2001 og terrorbekjempelsen i kjølvannet av det, har politiets arbeidsmetoder endret seg på 90-tallet. Arbeidsmetodene kan deles i to bolker: (1) politiets lovmessige adgang til å ta ...
  • Suksesskriterier for godt politiarbeid 

   Gundhus, Helene Oppen (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Godt politiarbeid kan forstås som at politiet vektlegger problemløsning, samarbeid og framtidsrettede strategier framfor straffende, reaktive og tilbakeskuende. I artikkelen argumenterer forfatteren for at hva som forstås ...