• Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet? 

      Davidsen, Geir Inge; Reiersen, Lars (Master thesis, 2010)
      Undersøkelsen ser på årsaker til at kvinner forlater ordenstjenesten, og om det er forskjell mellom kvinner og menn. Med bakgrunn i en kvalitativ forundersøkelse, samt teori og tidligere forskning, ble det utviklet et ...