• Ruskontrakt: Enhetlig praksis i norsk politi? 

      Bresil, Jan Erik (Master thesis, 2019)
      Tema for oppgaven er «ruskontrakter», også kalt «urinprøvekontrakter», initiert av norsk politi. Formålet med denne oppgaven har vært å redegjøre for fenomenet ruskontrakter og undersøke om mindreårige får et likt og ...