• Etterforskning av æresdrap 

      Bjerkestrand, Kenneth Lanto (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven analyserer forfatteren sju utvalgte dommer som omhandler æresdrap eller forsøk på æresdrap. Oppgaven setter søkelys på ulike forståelser av æresdrap og hvordan de kan påvirke etterforskningens kvalitet. ...