• Samarbeid og ryggdekning : politiråd i støpeskjeen 

      Birkelund, Liv Hilde (Master thesis, 2009)
      I denne avhandlingen har forfatteren tatt sikte på å klargjøre og forstå hva som er politisk siktemål med politiråd, samt hvordan politiråd etableres og fungerer lokalt. To viktige forskningsspørsmål er; a) hva er bakgrunn ...