• Alderen som objektivt straffbarhetsvilkår: dit og tilbake igjen? 

      Jahre, Hans-Petter; Holmboe, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Etter ordlyden i straffeloven § 195 tredje ledd om seksuell omgang med barn under 14 år fritar ikke villfarelse om barnets alder fra straff. I 2005 kom Høyesterett til at denne regelen var i strid med uskyldspresumsjonen ...