• Fordypningsoppgave i operativt politiarbeid: Evalueringsrapport 

   Torvik, Cecilie (Report, 2020)
   Bakgrunnen for piloten var at man så et behov for at studentene i større grad skulle få et eierskap til sosiologifaget, og kunne anvende det på sine praksiserfaringer. Studenten presenteres for sosiologiske emner i B1, i ...
  • Ung i Arendal 2013 : en rapport basert på tall fra Ungdata 

   Torvik, Cecilie (Others, 2013)
   Ung i Arendal er en Ungdata-undersøkelse. Ungdata er et resultat av faglig samarbeid mellom NOVA, sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet, og Kommunesektorens organisasjon. Dette er lokale ungdomsundersøkelser hvor ...
  • Ung i Tønsberg 2011 : en rapport basert på tall fra Ungdata 

   Torvik, Cecilie (Others, 2011)
   Ung i Tønsberg er en Ungdata-undersøkelse. Ungdata er et resultat av faglig samarbeid mellom NOVA, fire regionale kompetansesentre innen rusfeltet, Kommunesektorens organisasjon, Helsedirektoratet, Justis- og politidepartementet ...