• Generalistens rolle i etterretningsstyrt politiarbeid 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2019)
   I denne artikkelen tar vi for oss en viktig funksjon i den norske Nærpolitireformen, nemlig «etterretning». Vi forklarer her hva etterretningsstyrt politiarbeid er, og hvordan det er tenkt operasjonalisert i Norge gjennom ...
  • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
   En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
  • Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid: En studie av forventninger og praksis 

   Simensen, Trond Kyrre (Master thesis, 2015)
   I oppgaven blir politiets kriminalitetsforebyggende arbeid satt under lupen. Forfatteren spør: Hvordan kan Politihøgskolen bedre bidra til at politiet oppfyller myndighetenes forventninger om kriminalitetsforebygging? ...