• Etterforskning under lupen 

      Olsvik, Egil H.; Risan, Patric (PHS Forskning;2019: 3, Research report, 2019)
      Etterforskningsfaget har i de senere årene gjennomgått en stor utvikling. Fra å støtte seg på erfaringsbasert kunnskap er faget nå i større grad preget av profesjonalisering og vitenskapeliggjøring. Denne antologien utgis ...