• Kunnskapsstyrt politi : strategiske analyser i praksis 

      Benan, Roy-Arne; Kjenn, Bjørnar Ludvigsen (Master thesis, 2013)
      Problemstillingen som danner grunnlag for denne masteroppgaven er: I hvilken grad er de strategiske analysene egnet til å være et kunnskapsgrunnlag for å fastsette resultatkrav og beslutte tiltak som kan redusere kriminalitet? ...