• Nærpolitireformen: En språkreform? 

      Ellefsen, Birgitte (Journal article, 2015)
      Politiet skal reformeres. I ordet «reform» ligger en lovnad om noe nytt, en omdanning eller forandring til noe bedre. Hva er nytt ved Nærpolitireformen?