Select a community to browse its collections.

Politihøgskolen [777]
 • Seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, og ja - i politiet 

  Bjørkelo, Brita (Chronicle, 2020)
  Seksuell trakassering er "uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom". Dette forgår i politiet og resten av arbeidslivet.
 • Familievolden i politireformen 

  Aas, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Norsk politi har i løpet av de senere årene gjennomgått en omfattende ny reform, nærpolitireformen, og følgelig har både strukturene og innholdet for politivirksomheten endret seg. Det er foretatt flere studier som har ...
 • Diversity in education and organization: From political aims to practice in the Norwegian Police Service 

  Bjørkelo, Brita; Bye, Hege H.; Leirvik, Mariann S.; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Police agencies implement a variety of strategies for recruiting, promoting and retaining police officers with diverse backgrounds. Changes have however been difficult to attain. We expand research on representative ...
 • Opportunitetsprinsippet i politiretten 

  Rønning, Hild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Opportunitetsprinsippet åpner for at politiet selv kan bestemme om, og i så fall på hvilken måte, en tjenestehandling utføres når de rettslige forutsetninger for handlingen er oppfylt (Auglend & Mæland, 2016, s. 657). ...
 • Mangel på kvinnelig, spesialtrent operativt personell: Hvor «trykker skoen»? 

  Jon, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Artikkelen undersøker hvor «skoen trykker» når det gjelder den lave andelen kvinnelig spesialutdannet innsatspersonell. Noen miljøer i etaten er fortsatt svært mannsdominerte. Særlig gjelder dette alle spesialavdelinger ...

View more